GVAV Triathlon

Bestuur 2019

Functie Naam email
Voorzitter Gerard Terwisscha van Scheltinga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Secretaris Astrid Wijnsma This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Penningmeester Karla Schipper This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trainingscoördinator Jacob Veenstra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Algemeen lid Job Hamming
Algemeen lid Cor Dijkstra  
Algemeen lid Arjan Koop  

 
Naast het bestuur is er ook een vertrouwenspersoon binnen de vereniging: dit is Greetje Lanting. Voor meldingen of klachten omtrent ongewenst gedrag, agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie kunnen leden bij haar terecht. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.
(Greetje's contactgegevens zijn te vinden in het smoelenboek.)

Voorgaande besturen vind je hier