GVAV Triathlon

Jury

Zonder jury, geen wedstrijd. Juryleden zorgen ervoor dat de NTB-regels worden nageleefd zodat een wedstrijd zo eerlijk mogelijk verloopt. Ook spelen ze een grote rol in de veiligheid van de wedstrijd.

Een jurylid is bij minimaal 2 wedstrijden per jaar actief. Mocht je belangstelling hebben voor een rol als jurylid, meld je dan bij onze secretaris. Zij geeft je dan op voor een jurycursus (1 avond) waarna je als jurylid aan de slag kunt gaan. 

GVAV-juryleden

  • Adriaan de Bakker
  • Djoeke Brons
  • Arnoud Hageman
  • Johan Huisjes
  • Henk Kooi
  • Oscar de Jong
  • IJme Woensdregt